Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení

podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších přepisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro účely zasílání informací obchodních sdělení

  • Souhlasím s tím, aby mi společnost Tempus Living s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 01812157 (dále jen „Provozovatel“) , která provozuje realitní portál  dostupný na webové adrese www.tempus-living.cz   (dále jen „Portál“), zasílala informace a obchodní sdělení, tj. zejména informace týkající se nabídky nemovitostí, reklamy či vybízející k návštěvě internetových stránek či informace určené k přímé či nepřímé podpoře služeb nebo image (dále jen „obchodní sdělení“). Beru na vědomí a výslovně souhlasím s tím, že obchodní sdělení zaslána Provozovatelem se mohou týkat nejen Provozovatele, ale i třetích osob.
  • V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto výslovně uděluji Provozovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro zasílání obchodních sdělení, a to pro účely jejich zařazení do příslušné databáze a pro účely zasílání obchodních sdělení. V souladu s předchozí větou budou zpracovány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty (email) a telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“).
  • Dále uděluji výslovný souhlas se zasíláním obchodních nabídek realitních kanceláří (nabídek a poptávek nemovitostí, a služeb poskytovaných realitních kanceláří, které využívají systém webových stránek poskytovaných Provozovatelem, jenž je výhradním vlastníkem systému webových stránek a za nakládání s těmito údaji zodpovídá).
  • Souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně, a to na dobu neurčitou. Zároveň potvrzuji, že jsem byl poučen o svém právu tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím komunikačních prostředků Portálu, či prostřednictvím emailu uvedeného v příslušném obchodním sdělení.
  • Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
  • Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o svém právu požádat Provozovatele o informaci o zpracování mých osobních údajů, kterou mi je Provozovatel povinen předat. Beru na vědomí, že Provozovatel má v takovém případě právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  • Potvrzuji, že jsem byl poučen o svých právech, která mám v případě, že bych se domníval, že Provozovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,

          Konkrétně se jedná o následující práva:

  • právo požádat Provozovatele o vysvětlení,
  • právo požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav.